TR | EN | DE

Aslando Felsefesi

Kendisini diğer savaş ve savunma sanatlarına ispatlamış ve Mikail Ali Çetiner tarafından da geliştirilerek bir ata savaş sanatı olarak dünyaya tanıtmaya çalışmaktadır. Aslando sisteminde sade teknik değil, tekniğin kullanım şekli de çok önemlidir. Tekniğin süslü ve gösterişli olanı değil gerçek hayatta uygulanabilir olması önemli bir faktördür. Teknik mantıki kavramada sabit reaksiyon olabilecek kolaylıkta olmalı, çok karmaşık ve bunaltıcı özellikler taşımamalı prensibi mevcuttur.

Aslando’da çeşitli eğitim programları vardır. Aslando’ da öğrencilere, eğitim süreci içinde doğruluk, nezaket, sabır, hoşgörü, sevgi ve saygı kavramlarını öğretilir. Aslando zekâyı geliştirici eğitim verir, ahlak hislerini irdeler. Böylece kendine güven, nefse hâkimiyet ve konsantre olabilme (düşüncenin tek bir noktada toplanması) duyguları geliştirir. Aslando teknikleri doğru olarak uygulandığında, her tür veya biçimdeki saldırıyı engelleyebilir. Ayrıca, Aslando teknikleri hem bir, hem de birden fazla saldırgana karşı etkili bir şekilde uygulanabilir. Aslando belirli bir biçimde öğretilir. Böylece tekrar tekrar çalışarak hareketin bütün önemli noktalarının refleks haline gelmesi sağlanır. Bu refleks kritik bir durumda kişinin kendini korumasına, kaba kuvvete yer vermeden, fazlasıyla yetmektedir.

Aslando en kısa sürede kendini koruyabilmenin teknik eğitimidir. Gerçek mücadele ile yüz yüze gelerek bedensel ve ruhsal alanda başarıyı sağlamaktadır. Diğer güvenlik yöntemlerini yetersiz kaldığı dış mekânda (sokakta) gerçek bir korunma sistemidir. Kendisini korumaya gereksinim duyan bay-bayan, çocuk, genç ve yaşlı bireylerin karşılıklı, bir gruba karşı aletli-aletsiz savunmalarda rahatlıkla uygulanacak sistemler mevcuttur.

Felsefesi aslında kelime anlamında yatıyor. Kişi mecbur kaldığı müddetçe aslanlar gibi savaşıp mücadele etmeli, aksi takdirde ise münakaşalara girmemeli, yolundan şaşmamalıdır. Aslando kelime anlamı ile iki tane kelimeden oluşur ,,Aslan’’ (karanın en güçlü hayvanı olarak tanımlanır) ve ,,Do’’ ise yol anlamını taşır yani aslanın yolu. Bilinmesi gerekir ki hayvanlar aleminde de hiçbir hayvan keyfe bir başka hayvana saldırmaz. Hayvanların saldırmalarına neden olarak ancak ya kendilerini tehlikede hissetmeleri gerekir veya avlanmak isterler. Aslandocular ise avlanmak için değil yalnız kendilerini korumak maksadıyla Aslando’yu kullanmaktadırlar.

Asaletinden geldiği gibi aslan hayvanı kükrediği zaman karşısında hiç bir şey karşı koyamadığı gibi karşılaşmamayı tercih eder. Yaşadığımız şu ortamda her neferin kendisini savunabilmesi kaçınılmaz duruma gelmiştir.