TR | EN | DE

Aslando Savunma Sanatı

En iyi dövüş sanatı Aslando, kişilerin özgüvenini önemli derecede arttırmaktadır. Bununla beraber kişilerin kendini ifade etme yeteneğini de geliştirir. Aslando üzerine dövüş sanatları kursu, kişilerin kendini savunmasını öğretirken bir yandan da onlara çevik hareket etme bilincini yerleştirir. Kişilerin kendi yetenek ve benliğinin farkına varmasında Aslando eğitiminin faydaları çok fazladır. Dövüş sanatları felsefesi, kişilerin günlük hayatta karşılaşabileceği risklere karşı kendini güçsüz ve güvensiz olarak hissetmesini engellemeyi hedefler. Türkiye dövüş spor Aslando tam da bu amaca hizmet eder. Aslando dövüş sanatı, kaba güç değil zihinsel kuvvetin açığa çıkarılması ve gerektiğinde uygulamaya dökülmesine dayalı şekilde öğretilir.

Türk dövüş sanatları Aslando eğitimi alanlar, herhangi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığında rakibini özel yöntem ve taktikler kullanarak etkisiz hale getirmeyi öğrenir. Dövüş sanatları Aslando dersi alarak siz de aynı anda birden fazla kişiyle nasıl mücadele edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Özel tekniklere dayalı olarak alacağınız eğitimle, rakibinizin gücünü kendi çıkarlarınız için profesyonel şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle kadınlar için Aslando, günümüz koşullarında mutlaka gereklidir. Aslando savunma sanatı inceliklerini öğrenen kadınlar, kendilerine uygulanan kuvveti kolaylıkla bertaraf edebilirler. Aslando eğitimi gereksiz güç kullanmamayı öğretir. Dövüş sporları ile ilgili tüm tekniklerin taktiksel içerikle kavranmasını sağlar. Türk savunma ve savaş sanatı olarak nitelendirilen Aslando, rakipler çok güçlü bile olsa pratik zeka ve taktiklerle onun alt edilebilmesini öğreten bir spor dalıdır.