TR | EN | DE

Türk Dövüş Sanatı Aslando

Aslando, yerli ve milli savunma teknikleri kullanarak kişilerin kendini korumasını hedefler. Sadece el ve ayak değil ihtiyaç halinde tüm tekniklerin öğrenilebileceği kapsamlı içeriğiyle Aslando, Türkiye patentli dövüş sporları arasında bulunur. En iyi dövüş sporu Aslando, kişilere özel tekniklerle kendini korumayı öğretirken bir yandan da ruhsal ve bedensel açıdan motivasyonu hedefler. Bilinenin aksine Aslando kaba kuvvet içerikli bir spor dalı değildir. Temeli tekniklere, taktiklere dayanır. Kişilerin kendini ifade edebilmesi konusunda faydalı teknikleriyle öne çıkar. Kişinin hem kendini savunmasını hem de atılgan ve çevik olmasını sağlayan Aslando eğitimini herkes alabilir. Aslando teknikleri, çok güçlü rakipleri bile pratik zekayla alt edebilme yönünde öğretilir.

Yerli savunma sporları arasında Aslando, öğrenilmesi en kolay tekniklere dayalı bir spor olarak bilinir. Türkiye Dövüş Sporları Federasyonu Aslando eğitimiyle, kişilerin şiddetli fiziksel çatışmalar yaşamadan karşı karşıya kaldığı tehlikeleri kendinden uzaklaştırmasını hedefler. En net tanımıyla Aslando, tehlikelere karşı beden ve zekanın bir arada kullanımıdır denilebilir. Farklı dövüş sporlarından değişik teknikleri içinde barındıran Türk dövüş sporu Aslando eğitimi nezakete dayalı olarak verilir. İsteyen herkes özgüvenini geliştirme, kendini daha rahat ifade edebilme ve tehlikelere kolayca karşı koyabilme için Aslando eğitimi alabilir. Kişilerin kendilerine yönelik şiddeti mantık kullanımıyla hızlı şekilde bertaraf etmesini sağlayan en iyi dövüş sporu Aslando eğitimiyle topluma faydalı bireyler yetiştirilir.